Uitgaan in een rolstoel: Hoe support de overheid hierbij?

26 april 2023

In dit artikel zullen we ingaan op verschillende wetten en regelgevingen die in 2017 zijn opgesteld. Deze wetten zullen het leven van mensen in een rolstoel, scootmobiel etc. makkelijker maken als het gaat om uitgaan. Denk hierbij aan veranderingen in scholen, bedrijven, het OV, horeca en winkels. Wil jij hier meer over weten? Lees dan zeker verder.

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

De overheid heeft wetten en regels opgesteld om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking of chronische ziekte gelijk behandeld worden. Sinds 1 januari 2017 geldt er een vernieuwde wet genaamd 'Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte'.

Deze wet verbiedt discriminatie op basis van een handicap of chronische ziekte in alle gebieden van het maatschappelijk leven. De wet zet vast dat mensen met een handicap ook het recht hebben om te genieten van hetzelfde niveau van comfort en toegankelijkheid als iedereen. Om dit daarentegen echt te kunnen bereiken, moeten bepaalde sectoren ietwat bijgestuurd worden.

Algemene norm voor toegankelijkheid

Daarbij geldt er in Nederland sinds 2017 ook een algemene norm voor toegankelijkheid. Dit betekent dat scholen, werkgevers en bedrijven ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Hierbij gaat het om relatief eenvoudige voorzieningen. Als het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking 'onevenredig belastend' is, dan is het niet verplicht om dit te doen. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als het heel veel geld of tijd kost.

Een paar voorbeelden van deze vereisten zijn dat supermarktpaden breed genoeg moeten zijn voor mensen met een rolstoel, werkgevers dienen computerprogramma's te hebben die ook bruikbaar zijn voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Ook gemeentelijke informatie dient begrijpelijk te zijn voor zo veel mogelijk mensen, inclusief mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast zullen bedrijven met een website zoals casino777 bijvoorbeeld moeten zorgen dat de gebruiksvriendelijkheid van de site ook mensen met beperkingen omarmt.

Het doel

Het doel van deze norm is om de toegankelijkheid van de samenleving te verbeteren en ervoor te zorgen dat mensen met een beperking ook volledig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Door deze aanpassingen kunnen mensen met een beperking gemakkelijker naar school, aan het werk en deelnemen aan sociale activiteiten.

overheid

Gebruik maken van het OV met een rolstoel

De overheid van Nederland heeft zo bijvoorbeeld ook de goal om het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor iedereen. Dit houdt in dat het openbaar vervoer zodanig is ingericht dat het voor mensen met een lichamelijke beperking, ouderen en ouders met kinderwagens gemakkelijk te gebruiken is. Om dit doel te bereiken zijn er verschillende maatregelen getroffen.

Zo zijn bijvoorbeeld alle nieuwe metro's en trams voorzien van lage vloeren, zodat mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel gemakkelijk kunnen instappen. Ook zijn de deuren van de voertuigen breed genoeg gemaakt, zodat er voldoende ruimte is om te manoeuvreren.

Speciale plaatsen

Verder zijn er in de voertuigen speciale plaatsen aangewezen voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze plaatsen zijn voorzien van een opklapbare stoel, zodat er voldoende ruimte is voor een rolstoel, rollator of scootmobiel. Daarnaast zijn er speciale handgrepen en haken aangebracht, zodat mensen met een lichamelijke beperking zich goed kunnen vasthouden tijdens de rit.

Omroepinstallaties

Ook aan mensen met een visuele beperking is gedacht. Zo zijn er in de voertuigen omroepinstallaties en digitale displays geïnstalleerd, waarop de bestemming en tussenliggende haltes worden aangegeven. Daarnaast zijn de stoelen voorzien van contrasterende kleuren, zodat mensen met een visuele beperking deze beter kunnen waarnemen.

Inductielussen

Tot slot is er ook rekening gehouden met mensen die doof of slechthorend zijn. Zo zijn er in de voertuigen inductielussen geïnstalleerd, zodat mensen met een hoortoestel de omroepinstallatie beter kunnen verstaan. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat het openbaar vervoer in Nederland toegankelijk is voor iedereen. Hierdoor wordt het voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking mogelijk om zelfstandig te reizen en te participeren in de samenleving.

Het bezoeken van horecagelegenheden met een rolstoel

Ook de horeca is zich langzaam aan het aanpassen. Zo zorgen al steeds meer restaurants voor een goed toegankelijke ingang, waarbij ze de drempel verwijderen of een hellingbaan installeren. De ingang wordt verbreed, zodat rolstoelen van iedere grootte er makkelijk doorheen kunnen.

Daarnaast moeten restaurants ervoor zorgen dat hun interieur toegankelijk is. Dit kan betekenen dat er voldoende ruimte moet zijn tussen de tafels voor rolstoelgebruikers om zich te kunnen verplaatsen. Ook moeten de toiletten toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Menu

Een andere belangrijke factor om rekening mee te houden is de toegankelijkheid van het menu. Restaurants moeten ervoor zorgen dat hun menu's in een groot lettertype worden gedrukt en in braille beschikbaar zijn voor mensen met een visuele handicap. Daarnaast moeten menu's ook beschikbaar zijn in audiobestanden voor mensen met een auditieve handicap.

Hoogte van tafels en stoelen

Restaurants moeten ook nadenken over de hoogte van hun tafels en stoelen. Deze moeten comfortabel zijn voor rolstoelgebruikers en ook voldoende ruimte bieden voor hun benen. Tot slot moeten restaurants er volgens de overheid voor zorgen dat hun personeel getraind is in het omgaan met gasten met een handicap. Het is belangrijk dat het personeel begripvol is en in staat is om te helpen waar nodig.

overheid

Kortom

Sinds 2017 heeft de overheid een wet opgesteld voor gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Het verbiedt discriminatie op grond van een handicap of chronische ziekte op alle gebieden van het maatschappelijk leven. Ook is dat jaar een algemene toegankelijkheidsnorm in Nederland gestart. Dit betekent dat scholen, werkgevers en bedrijven toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking.

De Nederlandse overheid wil daarbij het openbaar vervoer toegankelijk maken voor iedereen, ook voor mensen met een lichamelijke beperking, ouderen en ouders met kinderwagens.

Om dit doel te bereiken, zijn verschillende maatregelen genomen, zoals het feit dat alle nieuwe metro- en tramvoertuigen lage vloeren, brede deuren en speciale plaatsen voor mensen met een lichamelijke handicap hebben. Deze voertuigen hebben speciale zitplaatsen, handgrepen en haken voor mensen met een lichamelijke handicap, en audio- en visuele hulpmiddelen voor mensen met visuele en auditieve beperkingen.

Ook de horeca past zich aan om toegankelijker te worden voor mensen met een handicap. Restaurants installeren hellingen of verwijderen trappen om een goed toegankelijke ingang te creëren. De ingang wordt verbreed, zodat rolstoelen van elke omvang er gemakkelijk door kunnen. Daarnaast moeten restaurants voorzien in toegankelijke toiletten en ervoor zorgen dat hun menu's toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking.

Meer nieuws